Du er her
Hjem > Nyheter > Arbeidsgiver på Hadeland dømt for usaklig oppsigelse

Arbeidsgiver på Hadeland dømt for usaklig oppsigelse

Advokat Mahvash Taj representerte saksøker og advokat Anders Hauger representerte den saksøkte Hadelandsbedriften i den sivile rettsaken. Foto: Eivind Marcelino

Gjøvik: I en nylig avsagt dom fra Gjøvik tingrett har en arbeidsgiver på Hadeland blitt dømt til å betale 166.000 kroner etter at en arbeidstaker saksøkte sin arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Gjøvik tingrett slår fast at oppsigelsen er ugyldig.

HadelandNytt har fulgt saken der en arbeidsgiver på Hadeland ble saksøkt for å ha avskjediget en arbeidstaker i en sykmeldingsperiode.  Kravet fra saksøker var på 412.000 kroner, men Gjøvik tingrett har fastsatt en lavere sum enn det saksøker ba om.

– Min klient ble veldig fornøyd da retten kom fram til at oppsigelsen er usaklig. Sånn sett har vi vunnet frem våre synspunkter, sier saksøkers advokat Mahvash Taj til HadelandNytt.

Din klient ble tilkjent et langt lavere beløpt enn det han ba om. Er han skuffet over det?

-Beløpet har vi ikke tatt stilling til enda og vi har ikke bestemt oss om vi skal anke denne delen. Saken er spesiell og arbeidsforholdet varte bare i noen måneder. Dommen er på mange måter rettferdig da beløpet begrenser seg til den perioden han var ansatt, sier Taj.

Arbeidsgiverens advokat ønsker ikke å uttale seg om dommen.

-Jeg har lest dommen, men kan ikke si noe om den da jeg ikke har snakket med klienten om dette på nåværende tidspunkt, sier Anders Hauger til HadelandNytt.

I «grenseland»

Gjøvik tingrett slår fast at det er arbeidsgivers ansvar å sette en arbeidstaker i arbeid. En del av konflikten mellom partene var at arbeidstakeren ikke møtte på jobb, men at arbeidsgiveren ikke hadde laget tydelige rammer på arbeidsforholdet.

Oppsigelsen ble utformet av en ansatt på NAV.

-Retten har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at oppsigelsen – dog i grenseland – ikke fyller vilkårene for oppsigelse da den ikke er saklig begrunnet. Til tross for at saksøker har opptrådt klanderverdig må det legges til grunn at arbeidsgiver må bære ansvaret for at arbeidstakeren ikke kom i arbeid. Saksøkte opptrådte passivt og unnlot å sørge for opplæring og igangsettelse av arbeidsforholdet. Retten har lagt vekt på at det ikke foreligger noen opplysninger som tilsier at arbeidsgiver forhørte seg direkte med arbeidstaker om hvorfor han ikke møtte på arbeid, skriver Gjøvik tingrett.

Fikk medhold i motsøksmålet

Arbeidstakeren leide et hus av sin arbeidsgiver, men da lønna ikke kom klarte ikke arbeidstakeren å betale leie. I motsøksmålet krevde arbeidsgiveren husleie for 30.000 kroner inklusive renter på 15.000,-. Dette fikk arbeidsgiveren medhold i.

Ankefristen er 14 dager for begge parter.

LES OGSÅ: 

Hadelandsbedrift saksøkt for flere hundre tusen i bitter arbeidstvist

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Til toppen