Drone Phantom3 Standard Foto: Eivind Marcelino

Drone er er et luftfartøy uten fører om bord. De siste årene har droner blitt populært og mange har anskaffet en slik maskin.

Med en drone er det mulig å ta video eller bilder fra luften som gir unik dokumentasjon – både i en redaksjonell sammenheng og kommersielt.

Strenge regler 

For å regulere luftrommet og for å forhindre alvorlige ulykker har Luftfarttilsynet utarbeidet strenge kriterier for aktører som driver kommersielt.

Dette betyr at mediehus eller bedrifter ikke kan bruke bilder eller film tatt av dronepiloter som ikke oppfyller Luftfartstilsyntes krav.

HadelandNytt er godkjent 

Vi er godkjent RPAS operatør av Luftfartstilsynet og har deklarering for RO1. Det betyr at vi kan drive kommersielt og leverer bilder og film til bedrifter, mediehus og myndigheter.

Vi er også forsikret for skader fartøyet kan påføre omgivelsene med 7,5 millioner kroner.

Kontakt oss i dag!
Har du behov for bilder eller film fra luften, eller kartlegging av større områder kan du sende en e-post til vår droneavdeling på drone@hadelandytt.no eller ring 482 27 524. Prisene avhenger av oppdragets omfang og omgivelsens art. Befaring før et oppdrag er gratis.
Shares 0