Du er her
Hjem > Nyheter > Flyktninger er god butikk for kommunen

Flyktninger er god butikk for kommunen

 

LUNNER: Lunner kommune opplyser på sine nettsider om et mindre forbruk på 13,5 millioner kroner i 2016 og årsregnskapet viste en netto omsetning på 26,6 millioner kroner. 

Økonomisk blir 2016 er godt år for Lunner kommune. Med et regnskapsmessig mindreforbruk på 13,5 millioner kroner er kommunekassa bedre rustet enn fjoråret. Og det er flyktninger og skatt som sørger for pluss i regnskapet.

-Hovedårsakene til det positive resultatet er økte frie inntekter som skatt og rammetilskudd på 4,5 millioner kroner og merinntekter fra flyktningtjenesten på 6,5 millioner kroner. Lunner omsorgssenter hadde et merforbruk på 4,5 millioner kroner, og det lå en forventning om et mindreforbruk på 4 millioner kroner i budsjettet. Det er knyttet fremtidige forpliktelser til deler av det positive resultatet, skriver Lunner kommune på sine nettsider.

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Til toppen